tirsdag den 6. november 2012

Trygghet eller Frihet i kärleken?

I vår tid är samliv och kärlek en balansgång mellan trygghet och självförverkligande, där gamla familjmönster luckras upp och det experimenteras med nya former och sätt att relatera! Skilsmässa frekvensen öker och flere och fler lever som särbo i stället för i traditionella äktenskap!
I ett större perspektiv handlar det bla.a om människans humana utveckling från djur till människa, där våra intellektuella och kulturella intressen vinner mark på bekostnad av våra djuriska, hormonella instinkter. Detta påverkar vårt sätt att relatera, där vår personliga frihet blir mer och mer viktig och styr många av våra val och attityder i kärleken!
Om vi tittar på astrologin som hjälpmedel i denna process, finns det några viktiga indikatorer som kan ge oss större självkännedom: Saturnus, Venus och Månen, Jupiter, Mars och Uranus, där de 3 första sträver bakåt mot traditionella förhållanden, medan de 3 sista söker friheten! Genom att titta på hur starkt dessa står i vårt horoskop, kan vi lära känna våra reaktioner bättre!
Saturnus söker långsiktighet och trygghet, och är den mest konservativa indikatorn, som vill bevara status quo, gärna med fasta ramar som äktenskap och gemensam ekonomi! Plikt, ansvar och arbete är hans domän, så vill man ha en arbetsrealtion, är Saturnusrelationer oslagbar!  Hans motpart, Jupiter söker friheten och speciellt det gränslösa, järva förhållande - som t.ex. polyami - alltså flera partners i fria förhållanden! Vanligast är väl singelliv med ständigt nya partners!
Förälskelseindikatorarna venus och mars, symboliserar den mera biologiska, hormonella sidan med de klassiska könsrollerna, och förälskelsens kraft, både när det gäller att vinna varandra med förförelsekonst (mars) och charm, men även i revirtänkande och "ägande" (venus) av varandra i relationen! 
Månen är ju det omedvetnas symbol och har sina rötter i det förflutnas prägling, antigen man nu menar barndom eller tidigare liv! Hur som helst, finns det här en nostalgisk hemlängtan till en svunnen trygghet och närhet i familj eller tvåsamhet! 
Uranus, däremot, är rebellen och frihetskämpen som är överkänslig för all form för dominans och förtryck, så personer med denna planet starkt i horoskopet, har ofta mycket svårt att finna ro innom ramen på en vanlig relation - speciellt med en dominant partner! Men att känna till sitt horoskop och dess dominerande planeter kan hjälpa att avleda energin på ett mera konstruktivt sätt. Med uranus kan man t.ex. skapa frihetsupplevelser inom relationen, i stället för att jämt fly undan, när man känner sig fångat! 
Genom medvetenhet om sina omedvetna reaktioners ursprung, kan man transformera de flesta problem, om det finns god vilja!
Speciellt intressant blir det när de olika planetsymbolerna visar sig i synastri-aspekter mellan två personers horoskop. Då lyfter man fram planetens tema i relationen på  gott och ont, men ju mer medveten man är om detta, ju lättare går det att skilja på gammalt och nytt, så inte man styrs av gamla utlevda präglingar, men kan skapa en ljuv framtid i frihet och samförstånd! 
En chans att utforska hur olika teman aktiveras i relationer, är genom den alternativa dejtingsidan Ekodate, där man kan söka efter personer som har speciella aspekter till ens eget horoskop i deres EkoMatch. De olika teman styrs då av en specifik planet kombination sinsemellan! Detta borde garantera djupare möten på dejten! 
Hermes

Ingen kommentarer:

Send en kommentar