lørdag den 24. november 2012

Karmic Relations


The concept of karma is that of cause and effect, so our thoughts and actions in one life creates effects in future lives, especially when it comes to relations! Apart from our interaction with nature, the main karmic impact - good and bad - is our interaction with other humans! Life as a mirror, shows us our past in all conflicts and struggles, as all the persons that gives us a hard time, is a picture of ourselves in earlier lifetimes! That's why forgiveness is such a good healer - forgiving others, is forgiving ourselves!


In modern astrology the outer planets- jupiter, saturn, uranus, neptune and pluto are karmic indicators, as well as the moon and even Chiron!
In our birth chart, hard aspects from our personal planets to these slow moving planets, reveals the main karmic challenge in this lifetime, and the same aspects in synasty - between the  birthcharts of two people tells us of a possible karmic relation!

A karmic relation in this sense does not say that you have met before - it might -but it says that the theme of the planet involved is mediated, as a karmic effect, by this person in your present life!

So if you for instance have a saturn synastry aspect, this person might give you high demands, like in a working relationship, as an echo of your own past as an employer, boss or demanding teacher or master. If you embrace this karma, it will wonderfully wear out your sharp edges, and evolve humanity and empathy, and of course, can get you the benefits of hard work!

Jupiter is more fun and easygoing in synastri, and are traditionally associated with happiness and marriage. This could be meeting supportive, positive and generous friends and partners, but of course, jupiters love for freedom can be a challenge in these times - so watch up for the need to own your partner! This planet reflects your own generosity in past lives, and as such is experienced mostly as "good karma"!
Uranus is also a free spirit, and very hard to catch! This works best as travelcompanions on adventure, or in short romances with less demands! If you want to go steady with a uranus connection, be shure to create tons of freedom within the relationship - and don't try to dominate in any way! Maybe such persons mirro your own sensitivity to power, from past lives as a rebell or freedomfighter!

Neptune loves unity and art and search for deeper spiritual realms! You might find a soulmate or a gifted person, that you feel you have known all your life! Often you don't need words, but feel the telepathic connection directly! Though - neptune is misty, confusing and create illusion just as easy as wonders! So if it ends out being deceptive , causing dissapointments and abandonment - it's time to confront your own values and behavior, misguiding others!

Pluto loves passion - red as blod! It's the ultimate power planet, so in synastry, your in for strong emotions! It's the God of the underworld, so there might be fascinating connections in the subconscious and the occult, but it's also the planet of crises, so any old behavior or happit, that you cling to - he will force you to let go! This can be deep healing relations, but sometimes even violent - as you confront the most primitive sites from your own past! Only forgiveness brings about transformation here - let go power, and you will be enpowered!

The moon symbolizes the past, both childhood and past lives, so moon synastry can help you heal the child in you! This might be a person that makes you feel secure and nurtured - like a child in your mothers arms! All subconsious reactions on threads and stress will trigger old habituated emotional survival response hidden in the moon sign, so this kind of relation can be very healing - if you dare open up and show the vulnerability of your inner child!

Chiron, the wise Centaur, is the healer who adress your deepest wounds! When you join up with this synastry, you immidiatly go deep together! Automaticly you put your finger on the most vulnerably spot and transform the moment to deep existential therapy - if you don't run away, screaming like a madman! It takes some maturity to stay put, and to cherrice this opportunity to heal the karmic trauma, that often goes many lifetimes back! And interesting enough, Chiron even was the astrologer!
So in karmic aspects, we have an opportunity, both to find a deep sincere relation and to heal ourselves and our friends and partners, from karmic trauma and thus liberate us to be free and present in love - in this and future lives to come!

One community that gives a chance for Astrological synastri in this sense, is Ekodate, an alternative singlesite that offers this understanding and method in a service called EkoMatch!
Hermes

tirsdag den 6. november 2012

Trygghet eller Frihet i kärleken?

I vår tid är samliv och kärlek en balansgång mellan trygghet och självförverkligande, där gamla familjmönster luckras upp och det experimenteras med nya former och sätt att relatera! Skilsmässa frekvensen öker och flere och fler lever som särbo i stället för i traditionella äktenskap!
I ett större perspektiv handlar det bla.a om människans humana utveckling från djur till människa, där våra intellektuella och kulturella intressen vinner mark på bekostnad av våra djuriska, hormonella instinkter. Detta påverkar vårt sätt att relatera, där vår personliga frihet blir mer och mer viktig och styr många av våra val och attityder i kärleken!
Om vi tittar på astrologin som hjälpmedel i denna process, finns det några viktiga indikatorer som kan ge oss större självkännedom: Saturnus, Venus och Månen, Jupiter, Mars och Uranus, där de 3 första sträver bakåt mot traditionella förhållanden, medan de 3 sista söker friheten! Genom att titta på hur starkt dessa står i vårt horoskop, kan vi lära känna våra reaktioner bättre!
Saturnus söker långsiktighet och trygghet, och är den mest konservativa indikatorn, som vill bevara status quo, gärna med fasta ramar som äktenskap och gemensam ekonomi! Plikt, ansvar och arbete är hans domän, så vill man ha en arbetsrealtion, är Saturnusrelationer oslagbar!  Hans motpart, Jupiter söker friheten och speciellt det gränslösa, järva förhållande - som t.ex. polyami - alltså flera partners i fria förhållanden! Vanligast är väl singelliv med ständigt nya partners!
Förälskelseindikatorarna venus och mars, symboliserar den mera biologiska, hormonella sidan med de klassiska könsrollerna, och förälskelsens kraft, både när det gäller att vinna varandra med förförelsekonst (mars) och charm, men även i revirtänkande och "ägande" (venus) av varandra i relationen! 
Månen är ju det omedvetnas symbol och har sina rötter i det förflutnas prägling, antigen man nu menar barndom eller tidigare liv! Hur som helst, finns det här en nostalgisk hemlängtan till en svunnen trygghet och närhet i familj eller tvåsamhet! 
Uranus, däremot, är rebellen och frihetskämpen som är överkänslig för all form för dominans och förtryck, så personer med denna planet starkt i horoskopet, har ofta mycket svårt att finna ro innom ramen på en vanlig relation - speciellt med en dominant partner! Men att känna till sitt horoskop och dess dominerande planeter kan hjälpa att avleda energin på ett mera konstruktivt sätt. Med uranus kan man t.ex. skapa frihetsupplevelser inom relationen, i stället för att jämt fly undan, när man känner sig fångat! 
Genom medvetenhet om sina omedvetna reaktioners ursprung, kan man transformera de flesta problem, om det finns god vilja!
Speciellt intressant blir det när de olika planetsymbolerna visar sig i synastri-aspekter mellan två personers horoskop. Då lyfter man fram planetens tema i relationen på  gott och ont, men ju mer medveten man är om detta, ju lättare går det att skilja på gammalt och nytt, så inte man styrs av gamla utlevda präglingar, men kan skapa en ljuv framtid i frihet och samförstånd! 
En chans att utforska hur olika teman aktiveras i relationer, är genom den alternativa dejtingsidan Ekodate, där man kan söka efter personer som har speciella aspekter till ens eget horoskop i deres EkoMatch. De olika teman styrs då av en specifik planet kombination sinsemellan! Detta borde garantera djupare möten på dejten! 
Hermes

fredag den 2. november 2012

Astrologi som dating redskab

Astro dating er jo noget som altid er blevet brugt i Indiens og Kinas  matchmaker tradition, for at finde den perfekte partner! Der findes også en del dating sider på nettet, som bruger forskellige kriterier for dette, men ofte er metoderne for enkle og gammeldags! Tiderne er forandrede, og dermed også vores behov , hvad det gælder et givende forhold! I ældre astrologi litteratur handler det om hvilke stjernetegn som passer sammen og "gode" og "dårlige" synastri aspekter, men er nu livet så enkelt? Traditionelt skal jo så personer i samme element passe sammen som Ild: Løve, skytte og vædder eller Vand: Fisk, krebs og skorpion, men er det ikke ofte sådan i livet at modsætninger mødes og bekræfter undtagelsen? 
I virkeligheden er mennesket mere komplekst og er nu også mere modent for at bruge astrologien mere nuanceret  Er det ikke sådan at vi nu også søger en udfordring med spænding, udover at bare søge behag og tryghed? 
Moderne astrologi kan hjælpe os til en mere specialiseret AstroMatch ved at kigge på synastriaspekter i partnerhoroskopet, altså aspekter mellem hver persons planeter til hinanden. Det væsentlige er jo at man berør hinanden, inspirerer hinanden og kan bunde dybt sammen, for en længere frugtbar relation! 
Man kan dele horoskopets himmellegemer op i de personlige ( hurtige) som solen, månen, merkur, venus og mars og så de kollektive (langsomme ) uranus, neptun og pluto og dessuden nogle småplaneter eller asteroider som Chiron og Ceres. Som overgangsplaneter har vi derimellem saturn og jupiter! Horoskopets aksler -Ascendenten og MC er gode timing indikatorer, som viser om man er i takt med hinanden! 

Den umiddelbare attraktion styrs mest af aspekter mellem de personlige planeter hvor mars-venus aspekter er de klassiske forelskelse aspekter! Merkur aspekter er vigtige for en god kommunikation - den mentale bølgelængde og månen for den ubevidste sammenhørighedefølelse - at man føler sig hjemme med hinanden. Solen symboliserer viljernes møde - eller kamp, men også vitaliteten i forholdet! 

Saturn og jupiter kommer så ind som respektive hæmmende og støttende faktorer, hvor saturn søger tryghed og langsigtighed mens jupiter søger frihed! Det er så kunsten at finde den rette balance mellem disse kontraktive og ekspansive kræfter eller mellem tryghed og spænding - enhver moderne relations udfordring! 

De kollektive planeter uranus, neptun og pluto, samt ceres og chiron er det man  kalder "karmiske" indikatorer. De viser de bagomliggende temaer og mønster som peger på vores dybere opgave i dette liv, og dermed også hvad vi kan lære af vores forhold, set fra et større perspektiv. Måske er det ikke tilfældigt, hvem vi møder og finder sammen med! Måske er det gamle venner eller kærester, som vi ikke blev færdige med i sidste liv? Det stemmer jo også med at disse langsomme faktorer, hvor også måneknuden ( en punkt hvor månens og solens bane krydser hinanden ) hører til, påvirker os gennem hele livet på en meget mere skæbnebetonet måde! 

En alternativ datingside som bruger en Astrologisk Match funktion på denne måde er Ekodate , hvor de forskellige søgekriterier udgår fra vigtige synastriaspekter i deres EkoMatch! Dette kan være en spænnende måde at prøve dating som berør dybere! 
Hermes